Професор Бојан Димитријевић - резултати испита од 12.09.2022.