ПРОМЕНА ТЕРМИНА ИСПИТА ИЗ ПРЕДМЕТА ОСНОВИ МЕНАЏМЕНТА ЉУДСКИХ РЕСУРСА КОД ПРЕДМЕТНОГ НАСТАВНИКА ДР НИКОЛЕ ВУЈАНОВИЋА