Први колоквијум из наставних предмета Јавне финансије и Финансирање јавне управе

Први колоквијум из наставних предмера ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ И фИНАНСИРАЊЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ, биће одржан у уторак 01.11.2022.г.,

у 14 часова по следећем распореду:

1) АМФИТЕАТАР А-1 - ПОРЕЗИ И ЦАРИНЕ (У 14 ЧАСОВА)

2) АМФИТЕАТАР А-4 - ЈАВНА УПРАВА (У 14 ЧАСОВА)

3) АМФИТЕАТАР А-6 - ФИНАНСИЈЕ, РАЧУНОВОДСТВО И БАНКАРСТВО ( У 14 ЧАСОВА)

др Биљана Радовановић, проф.

Обавештење се односи на: