Први колоквијум из предмета Основи маркетинга

Први колоквијум из предмета Основи маркетинга, студијски програм Менаџмент, одржаће се у среду 22.03.2023. године у електронској сали С3.
Лекције које обухвата тест су: Увод у маркетинг, Маркетинг окружење, Спровођење маркетиншког истраживања и Понашање потрошача.
Колоквијуму је могуће приступити искључиво уз индекс.
Распоред група за полагање колоквијума:
1) 10.00 часова студенти са бројем индекса: 1Б1/0001/22 – 1Б1/0027/22
2) 10.15 часова студенти са бројем индекса: 1Б1/0028/22 – 2Б1/0024/22
3) 10.30 часова студенти са бројем индекса: 2Б1/0025/22 – 2Б1/0054/22
4) 10.45 часова студенти са бројем индекса: 2Б1/0055/22 – 2Б1/0080/22
5) 11.00 часова студенти са бројем индекса: 2Б1/0081/22 – 2Б1/0114/22
6) 11.15 часова студенти од броја индекса 2Б1/0115/22.

Обавештење се односи на: