Prvi kolokvijum iz predmeta Trgovinsko pravo

Poštovani studenti,

Prvi kolokvijum iz predmeta Trgovinsko pravo održaće se 22.03.2024 po sledećem rasporedu:

Studenti sa brojem indeksa od 1D1/0001/23 do 2D1/0050/23 polažu kolokvijum od 13:00 do 13:45 u amfiteatru A5

Studenti sa brojem indeksa od 2D1/0051/23 do 2D1/0091/23 polažu kolokvijum od 13:50 do 14:35 u amfiteatru A5