ПРВИ КОЛОКВИЈУМ-СПОЉНОТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ-СП МЕНАЏМЕНТ И ПОРЕЗИ И ЦАРИНЕ