РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА КОД ПРОФЕСОРА ДР МИЛАНА БЈЕЛИЋА

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА КОД

ПРОФЕСОРА ДР МИЛАНА БЈЕЛИЋА

ПЕТАК , 7.6.2024. ГОД.

11,00 – ПОСЛОВНО ПРАВО (СП ФИН., РАЧ. И БАНКАРСТВО) – А-4

СТУДЕНТИ КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ 3 КОЛОКВИЈУМА И ОДБРАНИЛИ СЕМИНАРСКИ РАД – УПИС ОЦЕНА

12,00 – ПРИВРЕДНО ПРАВО СА ОСНОВАМА МЕЂ. ПРИВРЕД. ПРАВА (СП ПОРЕЗИ И ЦАРИНЕ)

СТУДЕНТИ КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ 3 КОЛОКВИЈУМА И ОДБРАНИЛИ СЕМИНАРСКИ РАД – УПИС ОЦЕНА

15,00 – УПРАВНО ПРАВО, УПРАВНО ПРАВО (CASE STUDY) И УПРАВНО ПРОЦЕСНО ПРАВО И ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ – А-4

15,00 - ПОСЛОВНО ПРАВО (СП ФИН., РАЧ. И БАНКАРСТВО) И ПРИВРЕДНО ПРАВО СА ОСНОВАМА МЕЂ. ПРИВРЕД. ПРАВА (СП ПОРЕЗИ И ЦАРИНЕ) – СЛ. 23

СТУДЕНТИ КОЈИ НИСУ ПОЛОЖИЛИ СВЕ КОЛОКВИЈУМЕ ИЛИ НИСУ ОДБРАНИЛИ СЕМИНАРСКИ РАД (И СТУДЕНТИ КОЈИ НИСУ ЗАДОВОЉНИ ПОСТИГНУТИМ ОЦЕНАМА НА КОЛОКВИЈУМИМА).

ПРОФ. ДР МИЛАН БЈЕЛИЋ

Обавештење се односи на: