Распоред студената за полагање испита из предмета: Математика, Финансијска статистика, Одабране статистичке методе и Операциона истраживања

Датум полагања испита - 22.06.2021. год

Финансијска статистика:

9,00-11,00 - студенти са непарним бројем индекса

12,00-14,00 - студенти са парним бројем индекса

Математика: 9,00-11,00 - студенти са парним бројем индекса

12,00-14,00 - студенти са непарним бројем индекса

Операциона истраживања: 11,00 часова

Одабране статистичке методе: 11,00 часова

Предметни професор

др Бојана Ћендић

Обавештење се односи на: