Реинжењеринг пословних процеса, услови за израду Семинарских радова