Резулотати 1, 2. и 3. колоквијума и активности из предмета Математика за економисте код др Славице Дабетић