Резултаи испита из Економије, проф. Бојан Димитријевић