Резултати другог колоквијума из предмета Банкарско пословање и платни промет