Резултати другог колоквијума из предмета Менаџмент људских ресурса у туризму и термин уписа поена стечених предиспитним активностима