REZULTATI DRUGOG KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA OSNOVI CARINSKOG SISTEMA I OTKRIVANJE POVREDA CARINSKIH PROPISA - DR ISO DAUTOVSKI