РЕЗУЛТАТИ ДРУГОГ КОЛОКВИЈУМА ИЗ ПРЕДМЕТА ПРАВНО НОРМИРАЊЕ