Резултати другог модула из Финансијског рачуноводства одржаног дана 25.12.2020. године.

Обавештење се односи на: