Резултати другог модула из предмета Менаџерско рачуноводство, предметни наставници