Резултати другог модула из предмета Менаџерско рачуноводство