Резултати другог модула из предмета пореско књиговодство и евиденција код предметног професора др Здравке Петковић