Резултати другог модула из предмета рачуноводство код предметног професора др Здравке Петковић