Rezultati I kolokvijuma iz predmeta E-uprava, prof. Aleksandra Vukmirović