Rezultati II kolokvijuma E-uprava, prof. Aleksandra Vukmirović