Резултати II колоквијума из предмета Менаџмент туристичких агенција и термин уписа бодова стечених предиспитним активностима