Резултати испита и термини уписа оцена, проф. Слободан Анџић

Упис оцена ће бити одржан у Слушаоници 21., други спрат, у понедељак, 20.06.2022., по следећем редоследу:

Студенти који су положили -

 • Пословну економику у 12.00 часова
 • Савремени привредни развој у 12.15 часова
 • Анализу пословања у 12.20 часова

Обавезан ЛИЧНИ долазак на упис оцене.

Предмет - Пословна економика:

 1. Спасић Тијана, 2Ц1/0024/21 ......................... 7
 2. Црноглавац Аница, 2Ц1/0066/21 ................. 6
 3. Кубуровић Ана, 2Ц1/0074/21 ....................... 8
 4. Илић Стефан, 1И1/0018/21 .......................... 8
 5. Митковић Петар, 2И1/0007/21 .................... 7
 6. Секулић Милијан, 2И1/0048/21 .................. 7
 7. Милић Лука, 2И1/0135/20 ........................... 7
 8. Алексић Милица, 1Е1/0023/21 .................... 8
 9. Јовичић Тијана, 1Е1/0024/21 ....................... 7
 10. Ракић Немања, 2Е1/0022/21 .................... 6
 11. Костић Алекса, 2Е1/0039/21 ...................... 8
 12. Чанчаревић Тамара, 2Е1/0044/21 ............ 8
 13. Трипковић Миодраг, 2Е1/0048/21 ........... 7
 14. Батинић Јелена, 2Е1/0090/21 ..................... 7

Предмет - Савремени привредни развој :

 1. Милашевић Вењко, 2Ц1/0029/19 .............. 7
 2. Петровић Нада, 2Ц1/0056/19 ..................... 7
 3. Милосавњевић Бојана, 2Ц1/0072/19 ....... 7
 4. Лучић Урош, 2Ц1/0142/19 ......................... 7

Предмет - Анализа пословања :

 1. Чоловић Катарина, 1Ф1/0017/19 ........... 8
 2. Вујановић Петар, 2Ф1/0016/19 .............. 8
 3. Митровић Тамара, 2Ф1/0019/19 ............ 8
 4. Марчетић Марија, 2Ф1/0038/19 ............ 8

Обавештење се односи на: