Резултати испита

Списак студената који су положили испите из предмета: Банкарство, Финансијска тржишта, Банкарско пословање и платни промет, Пословне финансије и Управљање инвестицијама одржаног дана 08.09. код проф. Душице Карић.