Резултати колоквијума 1 - предмет Финансијска тржишта