Резултати колоквијума из математике за смерове "Маркетинг и трговина" и "Порези и царине"