Rezultati kolokvijuma iz predmeta Krivično pravo

Poštovani studenti,

U prilogu Vam dostavljam rezultate kolokvijuma iz predmeta Krivično pravo održanog 22.03.2024. Upis ostvarenih poena održaće se u petak 29.03.2024 u amfiteatru A5 u 13:00. Studenti koji su ostvarili 0 poena ili nisu zadovoljni sa ostvarenim brojem poena mogu da popravljaju kolokvijum u istom terminu i na istom mestu. Upis ostvarenih poena sa kolokvijuma je obavezan.