Резултати колоквијума, предмет Електронски маркетинг, др Ана Зекавица