Резултати полагања 1. колоквијума из предмета Управно право