Резултати предиспитних активности колоквијума (25 5. 2022)., др Снежана Лекић и др Тијана Милановић