Резултати приступних радова из предмета Ревизорско финансијско извештавање код проф. Чедомира Глигорића