Резултати првог колоквијума из Математике за економисте рађеног код др Славице Дабетић