Резултати првог колоквијума из предмета Дипломатско и конзуларно право