РЕЗУЛТАТИ ПРВОГ КОЛОКВИЈУМА ИЗ ПРЕДМЕТА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА