Резултати првог колоквијума из предмета Маркетинг

Резултати првог колоквијума, Маркетинг, студијски програм Информациони системи и технологије:
2И1/0008/20 Данило Мијовић, 27 поена
2И1/0104/20 Светозар Теофиловић, 27 поена

Обавештење се односи на: