РЕЗУЛТАТИ ПРВОГ КОЛОКВИЈУМА ИЗ ПРЕДМЕТА МЕНАЏМЕНТ НЕПРОФИТНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА