Резултати првог колоквијума из предмета Пословне финансије рађеног код др Душице Карић