Резултати првог колоквијума из предмета Правне основе информационих система