REZULTATI PRVOG KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE-SP MARKETING I TRGOVINA