РЕЗУЛТАТИ ПРВОГ КОЛОКВИЈУМА ИЗ ПРЕДМЕТА СТРАТЕГИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ