Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Trgovinsko pravo

Poštovani studenti,

Dostavljam vam rezultate prvog kolokvijuma iz predmeta trgovinsko pravo. Studenti koji su osvojili barem jedan poen, smatra se da su položili kolokvijum, takođe ukoliko niste osvijili ni jedan poen ili ukoliko niste zadovoljni ostvarenim brojem poena imate pravo da usmeno popravljate kolokvijum u terminu konsultacija. Upis ostvarenih poena održaće se u ponedeljak u terminu od 12:00 do 14:00 u kancelariji 202 (drugi sprat) a takođe i u petak u terminu predavanja.

Обавештење се односи на: