Резултати првог колоквијума код др Невене Докнић и др Милице Бранковић