Резултати првог колоквијума, Маркетинг истраживања