Резултати првог колоквијума, предмет Електронски маркетинг, др Ана Зекавица