Резултати првог колоквијума, Принципи маркетинга, 31.03.2021.