РЕЗУЛТАТИ ПРВОГ КОЛОКВИЈУМА-СПОЉНОТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ