Резултати првог модула из предмета Финансијско рачуноводство