Резултати првог модула из предмета Управљачко рачуноводство