Резултати првог модула из Рачуноводства, проф. Здравка Петковић